Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kế hoạch Tuyên truyền CCHC trên địa bàn huyện Hương Khê năm 2022

Đăng ngày 14-01-2022 14:28
25 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2022 như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH