Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2023

Đăng ngày 05-01-2023 16:19
42 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 514/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về việc Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2023 như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH