Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

Đăng ngày 06-12-2018 08:55
697 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 457/KH-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH