Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Kế hoạch Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Đăng ngày 22-10-2021 11:13
287 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế và bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2021 tại UBND huyện, UBND các xã, thị trấn như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH