Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch Triển khai Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện

Đăng ngày 08-09-2023 09:44
33 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 362/KH-UBND ngày 28/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch triển khai Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn huyện như sau:

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH