Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Quy định, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh

Đăng ngày 08-06-2023 14:35
26 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện văn bản hướng dẫn của cấp trên; Chương trình công tác cấp ủy tháng 6 năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt các Quy định, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh như sau:

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH