Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ TÀI LIỆU KỲ HOP

Kế hoạch Tổ chức Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện, khoá XXI

Đăng ngày 18-11-2021 14:44
3 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 18 thang 11 năm 2021, HĐND Huyện Hương Khê ban hành Kế hoạch Số: 07 /KH-HĐND về Tổ chức Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện, khoá XXI

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH