Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch Tổ chức dạy học trong tình hình mới

Đăng ngày 15-09-2021 09:04
20 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 5993/UBND-VX ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức dạy học trực tiếp trong tình hình mới; Kế hoạch liên ngành số 1736/KHLN-SGDĐT-SYT ngày 11/9/2021 của Sở GD&ĐT và Sở Y tế; Văn bản số 1755/SGDĐT-GDPT ngày 13/9/2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học trong tình hình mới; Thông báo Kết luận số 83-TBKL/HU ngày 13/9/2021 của Thường trực Huyện ủy; sau khi xin ý kiến đồng ý của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức dạy học trong tình hình mới đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh và Trung tâm GDNNGDTX

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH