Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Huyện Hương Khê giai đoạn 2023 - 2025

Đăng ngày 02-10-2023 08:45
28 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Để triển khai việc sắp xếp ĐVH cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 bảo đảm hiệu quả theo các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình, nhiệm vụ và giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh. UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVH cấp xã thuộc huyện Hương hê giai đoạn 2023 - 2025, như sau:

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH