Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Hương Khê

Đăng ngày 18-10-2021 07:56
21 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 15 tháng 10 năm 2021, UBND huyện Hương Khê đã ban hành Kế hoạch Số: 144/KH-UBND Thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Hương Khê

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH