Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 21-10-2021 10:18
995 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế. Thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý chất thải y tế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2025; Văn bản số 1003/SYT-NVY ngày 31/5/2016 của Sở Y tếvề việc xây dựng kế hoạch quản lý chất thải y tế và thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch quản lý chất thải y tế nguy hại giai đoạn năm 2021- 2025 như sau:

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH