Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch Phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện Hương Khê đến năm 2030

Đăng ngày 23-08-2023 09:57
29 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 24/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030; Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê xây dựng Kế hoạch thực hiện phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm, thủy sản trên địa bàn huyện đến năm 2030 như sau:

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH