Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch Phát huy giá trị lịch sử và nâng cấp Di tích lịch sử văn hóa quốc gia “Chứng tích tội ác chiến tranh trường cấp II Hương Phúc” giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo

Đăng ngày 02-12-2021 14:04
85 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Kế hoạch Phát huy giá trị lịch sử và nâng cấp Di tích lịch sử văn hóa quốc gia “Chứng tích tội ác chiến tranh trường cấp II Hương Phúc” giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH