Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

Đăng ngày 21-03-2023 16:39
161 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hương Khê năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 17/01/2023; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các phòng, ban, đơn vị; UBND các xã, thị trấn năm 2023, cụ thể như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH