Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Hương Khê

Đăng ngày 20-01-2022 15:00
139 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Hương Khê

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH