Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vôn

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện và huy động, lồng ghép nguồn khác giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 30-06-2021 08:54
139 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, HĐND huyện Hương Khê khóa XXX, kỳ họp thứ nhất đã ban hành Nghị Quyết Số 13/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện và huy động, lồng ghép nguồn khác giai đoạn 2021-2025

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH