Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Văn bản quản lý

Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 29-10-2020 14:38
5 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 29 tháng 10 năm 2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch Số 393/KH-UBND về việc Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH