Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ TÀI LIỆU KỲ HOP

Kế hoạch Chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 19-11-2021 14:48
2 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 19 tháng 11 năm 2021, HĐND Huyện Hương Khê ban Kế hoạch Số: 08 /KH-HĐND về Chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH