Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ MTTQ và Các Đoàn thể

Huyện sẽ xem xét, hỗ trợ một số chính sách xây dựng đô thị văn minh

Đăng ngày 24-08-2022 21:22
254 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) chương trình mục tiêu quốc gia; đô thị văn minh (ĐTVM), mỗi xã một sản phẩm tổ chức làm việc với BCĐ, UBND Thị trấn để kiểm tra, soát xét kết quả thực hiện ĐTVM thời gian qua; nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH