Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Huyện đoàn

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Dương Hạnh Đạt Phó Bí thư Huyện đoàn 0985486899 Duonghanhdat.hk@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Hải Bí thư Huyện đoàn 0915378689 - 0971362213 Nguyethanhhai.hk@hatinh.gov.vn