Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Hương Xuân, gần 300 cán bộ, đảng viên học tập các Nghị quyết Trung ương, khóa XIII

Đăng ngày 16-08-2022 09:29
450 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 16/8, Đảng ủy xã Hương Xuân tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho gần 300 cán bộ, đảng viên trong toàn xã.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH