Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền phòng chống Covid - 19

Hương Vĩnh, nhiều diện tích ngô hè thu sớm phát triển tốt

Đăng ngày 18-06-2021 17:48
659 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Mặc dù trong thời điểm dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, nhưng xã Hương Vĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ và bà con nhân dân thực hiện tốt phòng chống dịch Covid 19 gắn với thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH