Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023

Đăng ngày 20-10-2023 10:17
39 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nội dung Cuộc thi: Tìm hiểu một số nội dung được quy định trong các văn bản của Đảng, Nhà nước về ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH