Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Hương Trạch tổng kết thực hiện NQ 25/TW và kết luận 43/TW về công tác Dân vận

Đăng ngày 13-07-2023 18:22
2016 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chiều 13/7, Đảng ủy xã Hương Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng và 5 năm thực hiện kết luận số 43 KL/TW ngày 07/1/2019 của Ban Bí thư (BBT) về tăng cường sự và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH