Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Hương Thủy: Tập tung xây dựng thôn 5 đạt Khu dân cư kiểu mẫu trong năm nay.

Đăng ngày 11-09-2020 10:10
335 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Xã Hương Thủy, huyện Hương Khê là địa phương đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới(NTM) vào cuối năm 2021. Đến thời điểm này xã đã đạt 15/20 tiêu chí. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, thời gian này, Hương Thủy đang chỉ đạo nhân dân ra quân thực hiện“Tháng cao điểm xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu”, trong đó, phấn đấu xây dựng thôn 5 đạt chuẩn vào cuối năm nay, các thôn còn lại nâng từ 1 đến 3 tiêu chí.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH