Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ MTTQ và Các Đoàn thể

Hương Long tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 và 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đăng ngày 13-04-2023 14:04
800 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 13/4, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hương Long tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới, căn bản toàn diện về Giáo dục, Đào tạo và 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH