Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

Hương Liên phát động đợt cao điểm xây dựng NTM

Đăng ngày 29-05-2022 08:55
200 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 29/5, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Hương Liên phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng NTM trong toàn thể cán bộ và nhân dân.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH