Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Chính trị - Xã hội

Hương Khê: Xây dựng NTM đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay với 1 xã đạt NTM kiểu mẫu và 3 xã đạt chuẩn NTM năm 2020.

Đăng ngày 12-01-2021 12:21
202 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ phiếu với kết quả 100% công nhận 14 xã đạt chuẩn NTM, 11 xã NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu. Đây là 2 xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh. Trong đó, huyện Hương Khê có 1 xã đạt NTM kiểu mẫu và 3 xã đạt chuẩn NTM.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH