Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền phòng chống Covid - 19

Hương Khê, thiết lập Trạm Y tế lưu động số 1, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng

Đăng ngày 22-11-2021 14:55
1121 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 19/11/2021, Chủ tịch UBND huyện Ngô Xuân Ninh đã ký Quyết định số 11662 /QĐ-UBND Về việc thiết lập Trạm Y tế lưu động số 01 huyện Hương Khê.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH