Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin tuyên truyền - PBGDPL

Hương Khê: Tập huấn pháp luật về hòa giải ở cơ sở, Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018

Đăng ngày 10-10-2019 13:06
517 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2020” trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tập huấn pháp luật về hòa giải ở cơ sở, Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch UBMTTQ, Lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, thị trấn; Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Hòa giải; Thôn trưởng, Tổ trưởng Tổ dân phố trong toàn huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH