Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Nông - Lâm nghiệp

Hương Khê: Tập huấn công nghiệp nông thôn 2019

Đăng ngày 01-11-2019 14:11
443 Lượt xem
Xem cỡ chữ

UBND huyện Hương Khê phối hợp với Sở Công thương,Viện nghiên cứu chiến lược chính sách Công thương- Bộ Công thương vừa tổ chức lớp tập huấn phổ biến công nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ và cụm công nghiệp cho đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, Giám đốc, công nhân kỹ thuật các Doanh nghiệp, HTX sản xuất, hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH