Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã, thị trấn

Hương Khê: Đầu tư 4 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa xã Hương Giang

Đăng ngày 09-09-2020 09:36
191 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Xã Hương Giang, huyện Hương Khê vừa đầu tư 4 tỷ đồng xây dựng Nhà văn hóa xã để phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020.

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH