Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Kinh tế

Hương Khê tập trung đẩy mạnh phát triển Kinh tế tập thể và Hợp tác xã

Đăng ngày 15-05-2019 11:17
748 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Xác định được tầm quan trọng của kinh tế tập thể đối với sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, trong những năm qua, huyện Hương Khê đã có các chính sách hỗ trợ các Hợp tác xã duy trì hoạt động và phát huy hiệu quả góp phần giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH