Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Nông - Lâm nghiệp

Hương Khê năng suất lúa hè thu bình quân đạt 30 tạ/ha

Đăng ngày 03-09-2020 14:09
194 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Mặc dầu gặp hạn do nắng nóng gay gắt và kéo dài,nhưng nhờ đưa nhiều giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất và đặc biệt là chủ động trong chăm sóc, nguồn nước tưới đảm bảo nên nhiều xã ở huyện Hương Khê, Lúa Hè thu vẫn đạt năng suất cao gần 40 tạ/ha.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH