Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Hướng dẫnSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số: 14/PHD-BTCD 09/06/2021 PHIẾU HƯỚNG DẪN Kính gửi: Ông Phan Xuân Thảo, cư trú Tổ dân phố 19, Thị trấn
2 Số: 13/PHD-BTCD 25/05/2021 PHIẾU HƯỚNG DẪN Kính gửi: Bà Lê Thị Vân, thôn Bình Giang, xã Hương Bình
3 Số:03/HD-HĐBGDPL 12/04/2021 HƯỚNG DẪN Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2021
4 Số: 18 /UBBC 05/03/2021 hướng dẫn kê khai hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND các cấp
5 Kế hoạch số 140/KH/UBND 22/05/2019 Phương án sáp nhập xã Phương Điền và Phương Mỹ
LĨNH VỰC VĂN BẢN
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH