Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Cải cách hành chính

Hướng dẫn đẩy mạnh việc nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến mức độ 3,4 và sử dụng dịch vụ BCCI ngành nội vụ

Đăng ngày 20-04-2022 14:21
190 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND huyện về cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND huyện về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH