Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Chính quyền

Hướng dẫn đánh giá hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của huyện

Đăng ngày 01-04-2020 10:24
600 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hệ thống ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của huyện

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH