Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Đề án 06

Hướng dẫn công dân các bước đăng ký tài khoản định danh điện tử

Đăng ngày 17-08-2022 10:18
80 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 06, ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Từ tháng 3/2022, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai việc cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nên đến nay toàn tỉnh đã cấp được trên 1 triệu thẻ căn cước công dân và trên 90 ngàn tài khoản định danh điện tử cho người dân. Phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 40% dân số được cấp tài khoản định danh điện tử, qua đó góp phần phục vụ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH