Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Kinh tế

Trên 800 ki ốt đã được các tiểu thương đăng ký thuê tại chợ mới huyện Hương Khê

Đăng ngày 27-11-2020 15:37
2860 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Đề án xây dựng chợ mới huyện Hương Khê phát triển văn minh thương mại, xóa bỏ chợ Sơn cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu kinh doanh, nguy cơ xẩy ra cháy nổ, mất an toàn cho tài sản của các hộ kinh doanh trong chợ.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH