Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Hơn 2.230 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của 1.026 hộ dân xã Điền Mỹ được đăng ký biến động

Đăng ngày 13-11-2023 16:52
1130 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện đăng ký biến động về địa chỉ thửa đất, địa chỉ chủ sử dụng có thay đổi do sáp nhập đơn vị hành chính, thay đổi thửa, số tờ bản đồ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất cho người dân. Ngày 12/11/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Hương Khê - Vũ Quang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Điền Mỹ đã trực tiếp về địa phương thực hiện đăng ký biến động về địa chỉ thửa đất, địa chỉ thường trú, thông tin thửa đất, cho các hộ dân sau sáp nhập 2 xã Phương Điền và Phương Mỹ thành xã Điền Mỹ.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH