Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

Hội Nông dân xã Hương Trạch, đại hội điểm nhiệm kỳ 2023-2028

Đăng ngày 07-01-2023 17:14
1932 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong 2 ngày 6-7/1/2023, Hội Nông dân xã Hương Trạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện Hương Khê chọn tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH