Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ MTTQ và Các Đoàn thể

Hội Nông dân huyện truyền thông, đối thoại chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế

Đăng ngày 09-09-2020 10:40
185 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch công tác Hội năm 2020, Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 06/3/2020 của UBND huyện Hương Khê về việc thực hiện Nghị quyết 177/2019/NQ-HĐND và Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020 – 2025. Ngày 07/9/2020, Hội Nông dân huyện Hương Khê phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện tổ chức hội nghị truyền thông, đối thoại chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho 80 hội viên nông dân xã Phú Gia.

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH