Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ MTTQ và Các Đoàn thể

Hội Nông dân huyện Hương Khê hỗ trợ 83 triệu đồng cho các xã đăng ký về đích Nông thôn mới trong năm 2020.

Đăng ngày 28-07-2020 15:52
453 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Xác định vai trò chủ thể của Hội Nông dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua Hội nông dân huyện Hương Khê đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả giúp đỡ các địa phương xây dựng NTM, đô thị văn minh, nhất là các khu dân cư Hội nhận đỡ đầu.

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH