Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã, thị trấn

Hội nông dân các xã hỗ trợ, giúp đỡ các thôn xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn năm 2020

Đăng ngày 29-08-2020 15:18
283 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Xây dựng nông thôn mới là một trong ba phong trào trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong toàn huyện đã triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể, góp phần thiết thực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đang tập trung chỉ đạo Hội Nông dân các xã phát huy vai trò nòng cốt tích cực hỗ trợ, giúp đỡ các thôn đã đăng ký xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn năm 2020.

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH