Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Văn hóa - Thể thao

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Đăng ngày 25-11-2021 10:23
93 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 24/11/2021, tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội), Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH