Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

Học tập, quán triệt các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh

Đăng ngày 09-06-2023 16:40
313 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 9/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và của Tỉnh; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/4/2018 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể Nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH