Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

HĐND Thị trấn khóa VIII, tổ chức kỳ họp thứ 3

Đăng ngày 15-07-2022 21:58
116 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 15/7/2022, HĐND Thị trấn huyện khóa VIII, đã tổ chức kỳ họp thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh năm 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH