Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

HĐND huyện giám sát công tác quản lý nhà nước hoạt động dạy và học đối với cấp học Trung học cơ sở trên địa bàn huyện

Đăng ngày 21-04-2022 15:37
131 Lượt xem
Xem cỡ chữ

HĐND huyện vừa có buổi làm việc lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các phòng, ban liên quan về kết quả quả giám sát công tác quản lý nhà nước hoạt động dạy và học đối với cấp học Trung học cơ sở trên địa bàn huyện năm học 2020 - 2021 và năm học 2021-2022.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH