Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức chuyển đổi số

Hà Tĩnh ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp

Đăng ngày 08-09-2021 09:22
72 Lượt xem
Xem cỡ chữ

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp tỉnh phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH