Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025

Đăng ngày 08-10-2021 15:15
201 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 335/KH-UBND về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH